E. du Perron
aan
A.F.E. van Schendel

Bergen, 7 november 1939

Bergen, 7 Nov. '39.

Beste Sjeu,

Dank voor den brief en haast nog meer voor de beangstigende enveloppe. Ja, als 't eenigszins kan, kom dan Zondag vooral, met Kennie; wij stellen er ons veel van voor. Het kan hier heerlijk zijn, als er maar éven zon is. - Ik las je Breitner nu, zeer geboeid; voor zoover ik erover oordeelen kan, is de tekst zeer levend, zonder het noodige quantum ‘technische kijk’ te missen. Ben benieuwd wat je van mij in de eerste plaats kiezen zult.

Hartelijke groeten van ons 2½ aan jullie 4, je

E.

Ik wil met je praten over typische ‘vooroordeelen’ = voortdurend nagestreefde waarden, bij artiesten. Ik ben hier weer daarin geraakt, sinds ik Charley Toorop, Eddy Fernhout en zoo zie. Ik begrijp ze heel goed, deel ook hun nooden en behoeften voor een groot deel, maar vind ze tegelijk wat komisch. Mondeling meer. Jij moet dat ook vaak ontmoet hebben in je ‘bedrijf’.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie