E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 7 november 1939

Bergen, 7 Nov. '39

Beste Freddy,

Veel dank voor het overtiksel en de verbetering van dien datum. Hierbij van allerlei terug, plus een stukkie van me over Daudet,6352 dat je misschien niet kent.

Nu kort antwoord (ik moet vlug naar de post).

Art. van Marsman over Gomperts vind ik zeer goed. Wat wekte je wrevel? Dat hij beter schreef over G. dan over Rudie? Dat is toch maar een bijbedenking. Had je liever dat hij het over allebei slecht gedaan had? - Ik schreef gisteren over Gomperts.6353

Het art. van ‘Robby’6354 vind ik niet goed. Veel te omslachtig en te verschil-van-meening-achtig voor dit geval. Wie is nu meneer Van Praag? Als Nieuwenhuys hem op een paar feitelijke onjuistheden gesignaleerd had, zou het stuk veel beter en sterker zijn geweest.

Ik schrijf Koch opnieuw om meerdere ex. van die nrs. van 16 Aug. en 1 Sept. Die komen dus nog wel.

Ik ben méér dan tevreden met dien Gauguin,6355 die er weliswaar nog niet is, maar er vanavond wel zijn zal. Bestel de lampekap dus heusch af. Heel hartelijk dank voor dit ‘souvenir’: de man van Tahiti, meen ik.

Ik stelde me nu al in verbinding met De Kadt.6356 Als hij toch over De M.v. Leb. nog schrijven moet, laat hij er dan Mult. 2e pl. bij nemen, dat is beter en lijkt dan nog wat ‘actueel’. Maar schrijf jij hem dat, als je wilt, ik doe 't niet.

Dus Ad. v.d. Veen is an american prol because of the tale of an unhappy friendship.

Doe hartelijke groeten terug aan Morriën en zeg hem dat hij Sch. in Holl. liever apart bespreekt,6357 omdat het zoo niets met Scheepsj. v. A.D. te maken heeft. Die 2 samen geeft gezochte verbanden, overwegingen enz. - ik ken dat. Bovendien houdt Veen de uitgave misschien nog een heele tijd binnen.

Tot zoover voor heden. Hartelijke groeten, ook voor je lieve en geachte mama, aan wie ik hierbij ook veel dank zeg, - een hand van je

E.

6352In NRC van 14 augustus 1939 (av.) besprak DP Léon Daudet, Mes idées esthétiques. Parijs (1939) (Vw 6, p. 397-398).
6353Onder de kop ‘De “dingtaal” van een debutant’ besprak DP in BN van 23 december 1939 (av.) Gomperts' Dingtaal (Vw 6, p. 468-474).
6354In de rubriek ‘Commentaren’ in GN 38 (1940) 1 (januari) p. 118-122, verscheen van R. Nieuwenhuys ‘Oratio pro Daum’ als reactie op Van Praags ‘De steen in het water, studies over Paulus Adrianus Daum’.
6355Niet achterhaald.
6356In niet ondertekende recensies werden in De nieuwe kern besproken: De man van Lebak in 6 (1939-1940) 2 (november 1939), p. 59-61 en Multatuli, tweede pleidooi in 6 (1939-1940) 5 (februari 1940), p. 157-158.
6357Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie