E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bergen, 1 november 1939

Bergen, 1 Nov. '39.

Beste Sander,

Dank voor je brief. Als je in Den Haag zit - zag je Menno nog niet? - zullen we elkaar nu toch wel gauw zien. Zoodra ik daar kom, waarschuw ik je; ik denk: uiterlijk over 14 dagen. Stuiveling gaat nu mijn ms.6343 lezen, ik hoop dat hij ermee klaar is als ik naar Den Haag ga. Ik hoop dat de bliksemoorlog6344 en de rest ons deze ontmoeting nog zullen gunnen.

Sch. in Holl. gaf ik aan Leopold, die er zelf om vroeg en me meteen een behoorlijke prijs bood. Ik mocht dus niet aarzelen. Van jou had ik in geen tijden gehoord, of liever, je had me zelf geschreven dat je eig. uitgr. af wilde zijn. Eerst hier van Jany hoorde ik dat je er weer met succes aan was begonnen. Enfin, daar praten we nog over.

Is Greet in Maastricht? Hoe lang blijf je in Den Haag? Ik durf niet zeggen: kom eens in Bergen, hoewel hier ook veel soldaten zijn, omdat ik vrees dat het dan niet goed zal gaan met de interneering. Kan ik misschien helpen daarmee? Maar ik wil majoor zijn, want Pom Nijhoff is kapitein.

Tot ziens! Je

E.

6343De bewijzen uit het pak van Sjaalman.
6344Op 1 september 1939 was Nazi-Duitsland de oorlog met Polen begonnen, op 3 september verklaarden Engeland en Frankrijk ieder afzonderlijk Duitsland de oorlog.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie