E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 1 november 1939

Bergen, 1 Nov. '39.

Beste Freddy,

Hierbij de kiekjes: die aan tafel voor je moeder, 1 met en 1 zonder snor voor jou, 1 met en 1 zonder snor voor Rudie. Verdeel zelf! - Is die Adriaan zóó'n american prol geworden? Waarom in godsnaam? Hij leek mij juist zoo aardig.

Vestdijk vereffent een oude veete met Buning. En B. heeft het dubbel en dwars verdiend. Ik ben zéér benieuwd naar dat artikel.

Ik zag Marsman's stuk over Gomperts6341 niet. En Gomperts zelf ook niet.

Die ‘golfjes’ in dat ex. van Sch. in Holl. geven nauwkeurig aan alles wat ‘verzonnen’ is. Al de rest is historisch juist, of zoogenaamd, werd althans niet door mij verzonnen. Misschien vind-je 't grappig dat ex.6342 eens te bestudeeren.

Ik vier mijn 40e verjaardag zonder eenige feestelijkheid, stilletjes met Bep, zonder gedrukte huldebetuigingen goddank ook. Moge het over 10 jaar nog precies zoo zijn!

Dat is dat dan voor heden. Dank voor de adressen, een hand van je

E.

P.S. - O ja, Van Moerkerken was gister hier en vertelde dat hij een spoedbestelling van je gekregen had, nog eer hij antwoord van mijzelf had, om je alle foto's te zenden. Ik heb met hem afgesproken dat hij aan niemand foto's geeft buiten mijn toestemming om. Maar hij was verwonderd hoe jij die foto's zoo gauw al gezien kon hebben: ‘Maakt hij je brieven dan open?’ vroeg hij. Hoewel ik daar niet op gelet had, moest ik erkennen dat zooiets toch wel het geval geweest moest zijn. Hij vond dat gek, en ik achteraf nu ook. Verder was hij erg bedroefd over een extra-fraai sluitzegel dat ik nu niet gezien had. Eigenlijk moet je me bij gelegenheid nu toch maar eens vertellen waaròm die brief open moest. Niet dat het me veel kan schelen, maar nu ik erover na kom te denken, lijkt mij toch ook niet dat het usance is.

6341‘Beschikbaar door afstand’ in NRC van 21 oktober 1939 (av.) over H.A. Gomperts, Dingtaal, gedichten. Den Haag 1939 (= DVB 16 (1939) schrift 8 (augustus)).
6342Verblijfplaats van dit onderstreepte exemplaar van Schandaal in Holland niet bekend.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie