E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bergen, 31 oktober 1939

Bergen, 31 Oct. '39.

Geachte Heer Stuiveling,

We schieten op, al gaat alles niet precies zooals 't zou moeten. De heer Gobeé komt nl. om half 10 's morgens al en zal dus om 12 uur uiterlijk wel verdwenen zijn. Ik blijf dan misschien nog wat nawerken. Goed, laat ons elkaar dan tegen kwart voor 4 in 't Museum ontmoeten.6340 Ik hoop dan klaar te zijn, zoodat u mijn teksten meteen kunt meenemen.

Tegen 7 uur, half 8, dacht ik dan nr Bergen terug te gaan. Maar we kunnen dan toch nog even praten. -

Tot ziens! Uw dw.

EdP.

6340Over deze ontmoeting zie ‘Herinneringen aan Du Perron’, In: G. Stuiveling, Steekproeven. Amsterdam 1950, p. 200-202.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie