E. du Perron
aan
C. de Hart

Amsterdam, 30 september 1939

Amsterdam, Zaterdag.

Zeer geachte heer De Hart,

Heel veel dank voor het afschrift van dien brief van Hoogeveen,6207 waarvan ik voor een event. herdruk van De M.v. Leb. een dankbaar gebruik hoop te maken. Ik ben 21 dezer in Holland aangekomen en thans voor een paar dagen in Amsterdam: p/a fam. Simons, Daniel Willinkplein 47, tel. 97976. Zoudt u mij willen schrijven of opbellen waar ik u ontmoeten kan? Ik zou graag eenige dingen met u bespreken, en zoo mogelijk een bezoek brengen a/h Mult.-museum. Geloof mij gaarne uw dw.,

EduPerron

6207De brief van H.J.C. Hoogeveen, adjunct-secretaris van Duymaer van Twist, aan Douwes Dekker dd. 26 maart 1856 werd door DP opgenomen in De bewijzen uit het pak van Sjaalman, (enz.), Rijswijk (1940), p. 61 (De man van Lebak, Vw 4, p. 337; Multatuli, Volledige werken IX, p. 581).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie