E. du Perron
aan
H. Marsman

Amsterdam, 30 september 1939

Amst., 30 Sept. '39.

Beste Henny,

Dank voor je kaart. We zijn in Holland - kwamen na een onderbroken reis (2 × van boot overstappen, 8 dagen Pt Saïd en dergelijke grapjes) den 21en aan in Vlissingen - maar voelen ons nog zeer onwennig en kunnen door allerlei omstandigheden nog niet besluiten waar ons te ‘vestigen’. We gaan eerstdaags een dag of tien nr Bergen, daarna zullen we moeten kiezen. Amsterdam vrijwel zeker niet; misschien Den Haag. Moet ik je Schand. in Holland sturen, of geloof je 't wel? Schrijf eens wat over hoe jullie zijn en wat je doet. Ik ga wschl. spoedig nr Brussel en zelfs Parijs, als ik een visum krijg, maar tot St. Romain6208 breng ik 't vast niet. Komen jullie niet in Holland? Nooit meer? nooit, nooit?

Heel veel hartelijks van ons 2 voor jullie 2 en toch tot ziens, hoop ik. Een hand van op korter afstand van je

E.

Mijn veiligste adres is: p/a fam. Batten, Sportlaan 125, Den Haag.

6208St. Romain (Côte d'Or) in Bourgondië was sinds begin september 1939 Marsmans laatste vaste verblijfplaats in Frankrijk.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie