E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Buitenzorg, 16 juli 1939

Buitenzorg, 16 Juli '39.

Beste Nieuwenhuys,

Hierbij dan de portretten van Daum. Dat bij Wisse houd ik dus, dat met den bolhoed is (voorloopig) in Europa gebleven. Is het nr. verschenen? Juni? Of Juli?6150 Ik zie G.N. niet meer, sinds Schand. in Holland afgedraaid is en Greshoff naar Kaapstad vertrokken.

Het hoofdart. in Soer. Hdlsbl.6151 werd mij door Van Leur bezorgd. Het is een plat N.S.B.-ers-stukje, door een ‘fesoenlijke’ botte V.C.-er geschreven. Versteeg, - dus in ieder opzicht begrijpelijk.

Het fatsoenlijkste blad in Indië is wschl. De Indische Courant, waarin M.C. (Walraven) schrijft. Dat is ook W. in K. en O. (je weet wel, over Vestdijk en ‘Ter Haghe’6152). Anders het Bat. Nwsbl. Maakt het voor Semarang nog verschil of je je krant uit Soerabaja of uit Batavia betrekt?

Wij zijn voortdurend min-of-meer afscheidnemende, wat niet zoo èrg leuk is. Hoogstwschl. gaan we tòch 12 Aug. op de boot - na eenig aarzelen van mijn vrouw toen ze de boot gezien had - en of we nog tijd zullen vinden om nr. Midden-Java te gaan, betwijfel ik.

Ik wacht met spanning op je artikel.

Hartelijke groeten van je

EdP.

Ik schrijf nog wel nader, misschien zelfs van boord.

We zagen Ferdy hier laatst even; ik hoop hem zelfs eerstdaags in Bandoeng terug te zien.

6150Het Daum-nr. van GN 37 (1939) 9 (september) opende met het portret van Daum met hoge hoed t.o.p. 201. Het portret van Daum met zijn vrouw en kinderen in de voorgalerij van Hotel Wisse te Batavia in 1894 is afgedrukt in E. Breton de Nijs, Tempo doeloe, fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914. Amsterdam 1973, p. 124.
6151In het Soerabaiasch-handelsblad van 12 juli 1939 werd in een hoofdartikel ‘Nog een nationaal schandaal’ kritiek uitgeoefend op de benoeming van de ‘bolsjewiek’ Romein tot hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Er werd zowel van het BN, dat van een ‘blij einde’ had gesproken, als van DP, die in zijn bespreking van Erflaters van onze beschaving III, ‘Een historicus onder verdenking’, BN van 8 juli 1939 (av.) (Vw 6, p. 389-396) het voor Romein had opgenomen, gezegd, dat het libertaire nieuwlichterij was, waar ‘wij’ niet bij kunnen. DP reageerde met ‘Voetballerswijsheid’ in K&O 2 (1939-1940) 12 (1 augustus 1939) p. 186-188, (Indies memorandum, Vw 7, p. 117-119).
6152Walraven publiceerde in K&O 2 (1939-1940) 10 (1 juli 1939) p. 152-153 ‘Het verboden boek’ over de sleutelroman Iboe Indonesia van Adolf ter Haghe. DP schreef over het verbod ‘Aux armes, citoyens!’ in K&O 2 (1939-1940) 11 (16 juli 1939) p. 170-172 (Indies memorandum, Vw 7, p. 113-115).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie