E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Bandoeng, 5 juni 1939

Bdg., Maandag.

B.N. - Dank voor je briefkaart. Ik lig nu aan den Lembangweg op te knappen - zoo moe en beroerd was ik. Dit gebeurt dan nog op doktersvoorschrift. Dat encycl. art. moet maar wachten; ik zelf heb er geen tijd en energie voor. Als ik van hier weer thuis wordt afgeleverd, ga ik door met mijn ‘2e deel’, wat belangrijker is. - Je vraagt een lijstje van Z's artt. enz. Die heb ik niet hier, dus ik zal morgen deze briefk. aan Bep meegeven, die de rest dan wel invult. Houd je goed! Hart. groeten van je

EdP.

61201 Oct. '39 K. en O. duP. bespreekt Atjeh.
15 Oct. Z. in Javabode.
18 Oct. OchtendPost, Jordens Jr. over Z. als zedemeester
25 Oct. Vaderland M.t.B. over Z.
1 Nov. K. en O. art. van D. de Vries

16 Nov. K. en O. 1e repliek EduP.: ‘Van Oude Menschen’.
22 Nov. Preanger Post. Seubring pro duP.
25 Nov. A.I.D. anoniem tegen Seubring e. ‘andere kleine blaadjes’.
26 Nov. JavaBode over K. en O.
27 Nov. Antw. Preanger Post met overname art. Vaderland
1 Dec. K. en O. Z. per deurwaarder + naschrift EdP.
2 Dec. Pr. Post. per deurwaarder + naschrift EdP.
6 Dec. Pr. Post. ingezonden stukje EduP.
14 Dec. Vaderland M.t.B.
23 Dec. Pr. Post citeert Vaderland
24 Dec. Het Licht alg. schend-art.
24 Dec. K. en O. Z. per deurwaarder + naschrift EdP.
Kerkbode?? Ds Tichelaar over st: S'b.
Ochtendpost 8 Nov. ‘Jordens’ over Ds Tichelaar
OchtendPost 10 Nov. Dominee Tichelaar a.h. woord.

6120In het handschrift van E. du Perron-de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie