E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Buitenzorg, 15 juli 1939

B. zorg, 15 Juli '39.

Beste Freddy,

Gelijk hiermee schrijf ik aan Koch, om je een gaaf nr. 8 van K. en O. te zenden. - Wil je èrg goed opletten als je revisie van Leopold krijgt? Je kent mijn tics: ‘biblioteek’, ‘onmiddelik’, ‘dergelijk’ (niet: dergelik); ‘onloochenbaar’ (2 o's voor ch!); etc. Niet te gauw denken dat iets fout is; alleen verbeteren als het duidelijk een drukfout is. Ik heb de proef trouwens voorzien van hoopen notities, zelfs overbodige. Dus die verd... aanhalingsteekens alleen als er gedacht wordt.

Ik heb hier de volledige proef gehad; en teruggezonden (per luchtpost); je kunt dus al heel gauw revisie verwachten.

Gek, ik ben nogal op dit boekje gesteld, al weet ik wel dat het niet zoo veel bizonders is. Misschien omdat het de eerste steen is van een misschien groot gebouw!

Ik wacht met spanning op je ‘laatste brief’.

Hartelijk gegroet,

E.

Tot dusver vergeefs in alle 2e h. boekwinkels gespeurd naar Janneke de Pionierster.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie