E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Buitenzorg, 12 juli 1939

B. zorg, 12 Juli '39.
Schenk de Jongweg 8.

Beste Freddy,

In haast uit B. zorg dit. Ik ben hier ook verre van ‘lekker’ en snak naar de boot, die 12 Aug. uit Priok gaat, dus nu precies over een maand. Bep is die boot vandaag gaan kijken en zegt dat het een shabby beweging is, maar soedah. Alijntje zal zich wel ferm verdommen daar, want er is niks, en hij zal wel eenig kind aan boord zijn. Behalve wij is er wschl. maar één passagier. Medio Sept. Amsterdam.

Ik wou bij voorbaat dit vragen: gesteld dat ik voor die Hogendorp-papieren of dgl. werk een maand of 2 in Den Haag moet zijn, en Bep liever ergens anders zit, zou ik bij je moeder een kamer kunnen krijgen? Maar dan als ‘betalend commensaal’, ‘paying guest’, of hoe dat heet. Anders doe ik het niet!

Nu nog wat - een vervelend werkje dat je weer voor me moet opknappen. Ik kreeg revisie van Schandaal in Holland, en laat me daar toch de een of andere betweter ‘ingegrepen’ hebben en overal aanhalingstekens erin gepoot! Je kent mijn hobby: gedachten tussen aan-halingsteekens, gesproken woorden tusschen strepen. Dat scheen dien heer toch niet genoeg te zijn, althans hij zette overal aanh. teekens, zonder de strepen te schrappen. Je kunt je voorstellen hoe lief dat eruit ziet!

Ik heb Leopold geschreven om te protesteeren en te zeggen dat dat alles er weer uit moet. Maar je begrijpt dat met het opnieuw zetten van al die zinnetjes, ook allerlei nieuwe fouten gemaakt kunnen worden, en zelf kan ik die 2e revisie, die nu noodig geworden is, niet doen, omdat ik dan op de boot zit. Ik gaf hem dus jouw adres op. Maar wil je, van jouw kant, hem opbellen en om die 2e revisie vragen? Anders laat hij het misschien toch door een ander doen, die het maar half doet.

Ik zou dit boek nu juist, als eerste van een reeks, volkomen gaaf willen hebben! Help je me ermee? Schrijf omgaand hierheen, dan krijg ik je brief nog makkelijk. Hartelijk gegroet en weer dank!

Je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie