E. du Perron
aan
P.H. Dubois

Bandoeng, 6 juni 1939

Bdg., 6 Juni '39.

Waarde Heer Dubois,

Dank voor uw brief. Het gebeurde tusschen u en de N.R.C.6121 verwondert me niets: zóó zijn die lieden; en het geval Ter Braak werd me nu van alle zijden meegedeeld. Ik antwoord u kort, omdat ik het uiterst druk heb met mijn vervolg van De Muze, dat 2 × zoo dik wordt, en dat ik af wil hebben voor we van hier weggaan. We zijn nl. bezig de booten na te zien, die in aanmerking komen om ons van hier te voeren, en hopen het in Augustus zoo ver te brengen. Ik hoop u dus persoonlijk te ontmoeten in Sept. of October. Tot zoolang wensch ik u van harte het allerbeste toe met uw nieuwe lotgevallen in Holland. Wie weet hoe gauw alles zich nog ten goede keert. Waarom werkt u niet mee aan Werk?

Met hartelijke groeten, gaarne uw

EduPerron

6121Na Greshoffs vertrek naar Zuid-Afrika zou Dubois hem als Brussels correspondent van de NRC opvolgen. Dit ging evenwel niet door.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie