E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 11 maart 1939

Bdg., Zaterdag.

B.d.V. - Je stuk ontvangen en zoo net doorgezonden naar Koch. Ik ga met de strekking ervan geheel accoord, maar had sommige dingen wel een beetje anders gezegd willen hebben, vnl. met het oog op de dommere en venijnzuigende lezers. Maar als geheel is het best. Men voelt overigens duidelijk, aan den stijl, hoe glibberig jij zelf het terrein gevonden hebt. - Dat art. over Huizinga was inderdaad van S.5969 - Ik heb machtiging gevraagd om met mijn vrouw hem nogmaals te bezoeken tusschen 14 en 21 dezer; je ziet me dan wschl. wel weer even op de Bibl. Een paar boeken neem ik dan mee terug. - Koch zal je een paar exx sturen van no 2 en nat. ook van het komende nr. - Bij voorbaat dank voor de moeite die je doen wilt bij dien chineeschen heer, en voor de literatuuropgave v/h matriarchaat. - Het zal een rare red. verg. worden v. K. en O., want Koets en Karsten zijn er uit, De la Court gaat weg en heeft het nu al ‘druk’, en Harthoorn en Roosseno tellen niet mee.

Ik wil voorstellen een totaal nieuwe red. ineen te zetten, bestaande uit 3 Europeanen en 2 Indonesiërs, of 4 Eur. en 1 Ind., maar in ieder geval actiever dan nu. Op deze manier is Koch de eenige die er een persoonlijk pleziertje in heeft.

Tot nader! Dank voor Pilatus; ik begin straks nog aan dat art - en graag De Openbare Les.5970 Wat zijn dat voor ‘colleges’? door Stuiveling zelf gegeven?

Hart. gr. van je

EdP.

5969hi> In het BN van 9 maart 1939 (av.) besprak Samkalden Homo ludens van J. Huizinga onder de titel ‘Huizinga's laatste werk’. Het artikel heette afkomstig ‘Van een medewerker’.
5970Op 8 februari 1938 hield G. Stuiveling een openbare les Het boek als vraagstuk. (Groningen/Batavia 1939) als privaatdocent in de geschiedenis der Nederlandse letteren sedert 1880, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie