E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bandoeng, 10 maart 1939

Bdg., 10 maart '39.

Beste Jan, Het zal een groote teleurstelling zijn voor Nieuwenh., en dat is het voor mij ook wel, dat het Daum-nr. niet doorgaat. Hoe je begrepen kunt hebben dat het om inedita ging, is me een raadsel. Zóó onduidelijk schrijf ik toch niet. Maar enfin...

Die De K. - och, de man wiens hersens ingeramd werden is er toch altijd nog beroerder aan toe. Overigens, wat mij betreft vermoorden en zelfmoorden deze heeren elkaar tot er niet één overblijft. Bon débarras! en ik zal er geen korrel verdriet om hebben. Het is tuig, maar dat is zoo erg niet. Het is drek.

Ik ben erg benieuwd naar al je bundels. Wat is Dichters in dezen Tijd? Iets van jou? Toch niet hetzelfde als Ken uw dichters of Lyriek -?5967 Kan je me een ex. van je ged. 4e druk zenden, met iets erin geschreven, graag!

Ik heb niets tegen G.v.E., ik vind het een super-brave. Maar de geneugten van zijn ‘degelijke artikelen’ laat ik dan maar graag aan J.v.N. en jou over. Ik vind het onnoozele zeurpieterij.

Wat Binnerts mankeert om je zoo'n stuk te sturen weet ik niet. Ik zal 't hem vragen als ik heen weer zie; hij woont in Batavia, dus ik zie hem nu zoo goed als nooit meer. N.S.B.-er is hij niet, was hij althans zeker niet, zelfs geen V.C.-er. Misschien dat een Jood hem aan boord heeft opgelicht??

Klim niet meer op kasten en genees gauw. Ik schrijf spoedig beter; dit gaat in haast. Het beste met al jullie preparatieven, maar ik heb er toch wel eenig idee van, want wij zijn ook vertrokken, weet je?

Heel veel hartelijks, ook van Bep en aan Aty, een ferme hand van je

E.

Sterkte! Gelukkig dat het met Bel. in orde is!

5968 Heb je me al een volledige proef gestuurd van Sch. in H.? Vergeet het niet!

Houd maar een plaats in G.N. open voor Dirk. Ik schiet goed op.

5967In BN van 22 juli 1939 (av.) besprak DP onder de kop ‘Van goede en slechte bloemlezingen, Greshoff verdient strafwerk voor gepruts’ de door Greshoff bezorgde 13e druk van de bloemlezing Dichters van dezen tijd (Vw 6, p. 404-407).
5968De volgende tekst is in hoofdletters geschreven in de opengelaten ruimtes.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie