E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 15 februari 1939

Geachte Heer De Vries,

Zeer tot mijn teleurstelling is de Bibliotheek van Verkeer en Waterstaat hier niet in het bezit van het Nieuw Ned. Biogr. Wdbk., waaruit ik nogal vaak wat noodig heb. Zou u mij een getikt afschrift kunnen bezorgen van wat daarin staat over ds. Josua van Iperen (in deel IV)?5893 Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw EduP.

Bdg., 15 Febr. '39.

5893DP had informatie nodig over dr. Josua van Iperen (1726-1780), dominee-dichter en kenner van de Javaanse taal en letterkunde, voor zijn artikel ‘Eerste dagen van het Bataviaasch Genootschap’ in BN van 5 augustus 1939 (av.) (‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’, Vw 7, p. 179-187, met een korte toevoeging op p. 181-182).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie