[p. 407]

4332 (3604a). Aan S. Koperberg: Bandoeng, 30 december 1938

Bandoeng, 30 Dec. '38.

Geachte Heer Koperberg,

Ik kom u nieuwjaar wenschen: het beste enz.

Daarna u vragen of u mij al iets positiefs kunt zeggen in verband met dat tijdschrift952. Als wij met Maart wegwillen, wordt het tijd nu reeds naar een bootgelegenheid uit te zien, dus...

Gelooft u dat de zaak zich niet goed laat aanzien, doet u er dan verder geen moeite voor; dan begin ik mij ernstig met andere mogelijkheden te bemoeien. Ik mag overigens niet zeggen dat Europa in dezen tijd mij aantrekt.

Met beste groeten, ook van mijn vrouw, steeds gaarne uw dw.

EduPerron

Wajanglaan 25, Bandoeng.

[p. 408]
952‘Noesantara’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie