E. du Perron
aan
Soejitno Mangoenkoesoemo

Bandoeng, 2 november 1938

Bandoeng, 2 Nov. '38.

Beste Soejitno (ik stel voor om onze meneerschappen nu maar af te leggen),

Dank voor je hartelijke belangstelling. Ik ben nu thuis, ja, maar voel ook nu eerst hoe uitgeput ik ben. Maar je ziet, de pen weer vasthouden kàn ik. Als 't maar niet te lang duurt.

Je kunt natuurlijk hier komen wanneer je wilt, maar als je me liever in Soekaboemi ontmoet, zal je een dag of 8, 10 geduld moeten hebben. Ik ben nog niet eens in staat om ‘een straatje om te wandelen’, laat staan op reis te gaan.

Laat ons afspreken dat we elkaar nader schrijven. Misschien gaan wij ± 10 Nov. naar boerderij Kramer, Selabintana. Kom me dan dààr opzoeken.

We bepraten dan alles en nog wat.

Neem nu dit weinige voor lief en geloof me hartelijk je

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie