E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 16 september 1938

Band. 16 Sept. '38.

Beste Hugo,

Dank voor de papieren + brief. Dat prospectus - alles wat erin moet staan staat erin, maar vind je 't zelf verder niet verschikkelijk toonloos? Bep zei dat ze 't zoo onaantrekkelijk vond, dat daaruit niets dan goeds viel af te leiden voor het succes bij de indische lezers. Hm... flauw grapje. Maar ik zou er toch wel iets meer jus bij willen, eerlijk gezegd. Zal er straks met Koets over spreken.

Je idee om een boekje van je artikelen te maken, is best. Laat je vooral inspireeren door het reeds geleverde, d.w.z. werk het om, schrijf er bij. Ik zal met alle plezier een voorwoord ervoor maken, als ik dat maar kan: d.w.z. ik moet me ergens aan jouw tekst zien vast te haken en er dan op los pennen; ik veronderstel niet tenminste, dat je een vroed en aanprijzend artikel wenscht, genre... prospectus. Dat zou ook al te veel hebben van een ruil!5567

Kan je dat praatje voor Nix gauw maken? 't Is niet noodig, lijkt me, dat je alles daarvoor leest; even doorkijken hoe de boel in elkaar zit is wel voldoende. Dank. Hartelijk gegroet,

E.

Koets was zoonet hier. Hij wil best op 24 dezer in B'zorg vergaderen, wil dan bij Van Leur logeeren. En ik? Kan ik bij jou op een bank terecht? We moeten die heele prosp.-historie + andere punten bepraten.

Hart. gr. van

E.

Moet ik Pallavicini voor je ‘bestellen’, of ben je met een lezing ervan ook tevreden? In dat geval graag 't boekske retour.5568

Vergaderen bij V.L. thuis, kan dat?

5567Een boekje met artikelen van Samkalden is niet tot stand gekomen.
5568Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie