E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 30 juni 1938

Batavia, 30 Juni.

Beste Freddy,

Nieuwe briefkaart, na de 2 vorige missives. - Stel je voor dat de IJstroom van Antonides v.d. Goes hier totaal ontbreekt! Ik moèt je nu vragen een of twee passages daaruit te kiezen - natuurlijk alleen die op 't Oosten betrekking hebben. Neem het minst bombastische òf het gekste. Prof Brom, Java in onze Kunst blz. 15-16 geeft een stuk dat misschien dienen kan (IJstroom blz. 43-51). Die ‘winstrekening’ is misschien wel mooi, want die is later vaak overgedaan, ook in poëzij.

Verder ontbreekt hier een bundel van ds. Gerrit Verbeet, Oost-Indische Uitspanningen, 1752. Als daarin voorkomt een zeege-zang op de Chineezenmoord (v. 1740)5442 zou ik díe compleet willen hebben. Verder misschien nog wat, als 't ‘koloniaal’ genoeg is.

Wil je met dit alles haast maken? je zou mij daar enorm mee helpen. Zelf ploeter ik hier nu 6 uur en meer per dag aan, met 't gevolg dat het Compagniesdeel bijna klaar is. Reageer in ieder geval direct even, om te zeggen wàt je ontvangen hebt van mijn desiderata enz. Denk maar dat je spoedig met een fraai boekdeel, - met alleraardigste plaatjes! - zult worden ‘beloond’.

Hartelijk dank en steeds je

E.

Over Verbeet vind ik wel allerlei details bij Huet,5443 maar nagenoeg niets van 's mans eigen gerijmel, helaas.

5442Zie voor ‘De Chineezenmoord, Willem van Haren’ De muze van Jan Companjie, p. 116-120 en voor ‘Gerard Verbeet’ p. 122-124.
5443In C. Busken Huet, Litterarische fantasiën en kritieken V. Haarlem z.j. [1882?], p. 82-168. De inhoudsopgave geeft p. 80-166.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie