E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 29 juni 1938

Bat., 29 Juni '38.

Beste Freddy,

Vervolg op vorige briefkaart.

Kan je opscharrelen een werkje genaamd Parnassus Kunstkabinet of Verzameling van Weergadelooze Dichtstoffen, Amsterdam 1735. Op blz. 170-176 daarvan komt een ‘bespottelijk gedicht’ voor op een reis naar Indië, van Isaac Sondermans of Sunderman.5441 Zou je mij daar een fragment van kunnen bezorgen? het gekste of het meest oostersche?

Ik schiet ferm op, werk nu dag aan dag in de Bibliotheek v/h Bat. Genootschap. Daarom moet ik op haast aandringen. Zoodra deze Companjiesproeven bijeen zijn kan Nix beginnen te drukken, te zetten, enz. - Dank! Steeds je

E.

5441Zie De muze van Jan Companjie, p. 70-74.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie