E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 13 juni 1938

Batavia, 13 Juni '38.

B.F.

Hierbij een keurige foto van Stein Callenfels (Dr. Pieter Vincent van), mij afgestaan door zijn onder-praehistoricus den ex-vlieger Thomassen a Thuessink van der Hoop.

De Bat. Nwsbl.n zijn al een week op reis. Er ontbreekt één stuk: over Pensioen van Elsschot.5417 Misschien dat Marsman of Ter Braak je dat intusschen bezorgde? Op 't B.N. is die krant uitverkocht.

E poi muori volgt. Bep heeft 't nu mee naar Bandoeng.

In haast. Hartelijk gegroet door je

E.

O ja, als je je met Bruno Daalberg = P. de Wacker van Zon bezighoudt, wil je dan ook probeeren 's mans conterfeitsel op te sporen? Misschien staat 't in een van zijn romans. Anders navraag doen. 't Moet nl. in mijn boek komen, met dat van Helmers!5418 Dank en nogmaals dag. (Wat een pestpen.)

Dat portret v. Stein mag je natuurlijk houden. Als ik een jonger portret voor je vind, zal ik je dat ook zenden.

5417‘Boeken met een dubbelen bodem’. In Bataviaasch nieuwsblad van 29 januari 1938 (Vw 6, p. 221-224).
5418Namelijk in ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ (vgl. DP's inleidingen in Vw 7, p. 235-236 en 236-237).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie