E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 14 juni 1938

Batavia, 14 Juni '38.

Beste Freddy,

Nu ik binnenkort voor Nix ga werken aan dat 1e deel bloemlezing koloniale letteren, heb ik je medewerking weer noodig. Wat je indertijd voor me overschreef, komt me nu zeer goed te pas. Wil je nu op zoek gaan naar de volgende werken, die op 't Bat. Gen. hier ontbreken? -

1o Kan je ontdekken de verzen die de G.G. Laurens Reael (of Reaal) zelf schreef. Waren die in 't latijn of alleen in 't hollandsch? kan je daar iets ‘indisch’ bij vinden, hoe weinig ook?5419
2o. Kan je in Holland - Den Haag of Amsterdam - vinden een boekje van Jacob Steendam, genaamd Seede-Sangen voor de Batavische Jonkheyt, 1671. Is daar wat ‘indisch’ bij, wil je dat dan voor me overschrijven?
3o. Kan je ontdekken een ‘rapport’ van J. Keyts, 1678, waarin eigengemaakte verzen staan? Zoo ja, kan je me die verzen bezorgen?
4o Wil je opzoeken: Nicolaus de Graeff, Oost-indische Spiegel, 1701, en mij zeggen wat dit is? Staan er ‘indische verzen’ in, stuur mij die dan. Is er iets anders dat je de moeite waard lijkt, rapporteer het mij. Maar ik wil belletrie hebben, niet reisbeschrijving. Als ik me daaraan waag, wordt mijn boek veel te dik.
5o Abraham Bogaert, van wien je een Historische Reize ontdekte, waarvan je mij de berijmde opdracht zond, heeft ook geschreven: Rijmwercken, 1723, en verschillende gedichten daarin zijn in ‘den Oost’ geschreven. Kan je er een paar ontdekken die ook iets oostersch hebben. Zoo ja, dan zou ik die graag hebben.
6o. Er bestaat een boekje van M. Hemme, genaamd De loff der Peperthuynen, 1754. Daar zou ik ook wat meer van willen weten.5420

Dat is alles; behalve dan de berichten over Bruno Daalberg, die ik met spanning tegemoet zie. Denk eens aan: een sinjo uit den napoleontischen tijd!

Ik ga straks naar Bandoeng, eindig hier dus maar botweg.

Hartelijke groeten en dank! Steeds je

E.

5419Van Laurens Reael is geen werk opgenomen in De muze van jan Companjie.
5420Vgl. 3128 (n 1 en 2) en 3468 n 3.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie