E. du Perron
aan
H. Samkalden

Sitoe Goenoeng, 26 april 1938

Sitoe Goenoeng, Dinsdagav.

26-4-'38.

Beste Hugo,

Ik ben je zeer dankbaar dat je me hierheen hebt geëxpedieerd. Mijn hoofdpijn die (dacht ik) ingeroest was, is na 2 dagen zoo goed als verdwenen. Den Styx5339 bezocht ik al, hoewel op nog wat wankele beenen. In Batavia waren mijn beenen doorloopend 60 jaar oud, toen ik pas hier was dacht ik dat ze op slag 40 jaar jonger waren geworden, maar dat was toch optimisme. Bep komt Vrijdag hier, we blijven dan tot Maandag. Kan je Maandag even aan den trein komen? Ik zou je een pakje willen geven voor Van Leur, maar 't kan zijn dat wij zelf uitstappen en den middag in Bogor overblijven, om zoo laat mogelijk in Batavia terug te zijn! Daarover nader. - Ik schreef voor Rtm. mijn stukje,5340 maar moest afbreken juist toen tante Annie aan de beurt kwam. Alzoo: tante Annie voor het volgende stukje.5341 Ik heb me hier niet bepaald op hersenrust gesteld, want ook over Marsman en Suarès pende ik vele blzn. Het is dus werkelijk het klimaat en de lucht hier, die mijn hoofdpijn uitdrijven.

- Schrijf eens. Ik denk dat ‘die Madam R.’5342 heel boos zal zijn over mijn stukjes; maar wat kan ik daaraan doen? ik vraag 't je in gemoede. Pomp V. Leur in 't hoofd dat die oude Karta Nata Negara5343 een knevelaar was, en leer hem dat de beste oplichters eruit zien als zendelingen. Doe hem verder mijn beste groeten en aan Peu ook. De Verhoevens zijn erg hartelijk, zegt Bep.

Een hand van je

E.

Als Bep hier komt, logeert Alijntje bij de Verhoevens.

5339De Styx was de bijnaam van een rivier bij Sitoe Goenoeng. Snoek citeert DP erover in De Smalle Mens: ‘een bergkloof met een rivier erin en een waterval wat verderop, dieper in de kloof, alles donker en romantisch. Ze noemen dat hier de Styx. Je loopt over een rand van planken, tegen de kloofwand aan om die soort spelonk binnen te gaan, en op den weg daarheen moet je over verscheidene wiebelende bamboebruggetjes. [...] 't Was soms heusch wel een beetje griezelig; ik zelf was tegelijk verblijd en angstig in dien grot.’
5340‘Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren’. In Bataviaasch nieuwsblad van 29 april 1938 (Vw 6, p. 263-268); een commentaar op een interview door V.d. V. met Beb Vuyk ‘Een schrijfster in de rimboe’ in Bataviaasch nieuwsblad van 5 april 1938 (ocht.).
5341‘De liefheid en het “roddelen” bij Annie Foore’. In Bataviaasch nieuwsblad van 7 mei 1938 (Vw 6, p. 268-271). Over A. Foore (ps. van F.J.J.A. IJzerman-Junius), Bogoriana, Roman uit Indië. Haarlem 1890.
5342E.M. Ramaer-Sibinga Mulder, echtgenote van J. Ramaer, eerste secretaris van het gouvernement.
5343Regent van Zuid-Bantam in de tijd dat E. Douwes Dekker assistent-resident van Lebak was (Vgl. 3440 n 4).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie