E. du Perron
aan
K. Lekkerkerker

Batavia, 17 maart 19385284

Batavia, 16 Maart.

 

Geachte Heer Lekkerkerker,5285

Gisteren kreeg ik het pakket gedichten van Slauerhoff en morgen, gelijk hiermee, zend ik het u terug. Op-en-aanmerkingen vindt u in 't pak zelf. U hebt een enorm werk hieraan gehad. Zooals 't er nu uitziet is 't hopeloos disparaat: er staan eersterangsverzen tusschen dingen die alleen maar curieus zijn en andere die dat zelfs niet meer zijn. Dus: alles - of toch niet? En hoe bijeen gedaan, zelfs als deze verzen niet bij de reeds gebundelde mogen (wat mij niet in ieder geval een juist principe lijkt.)

Vr. groeten.

EduPerron

5284Prentbriefkaart: foto van het Landsarchief te Batavia.
5285K. Lekkerkerker (1910-2006), sinds 1937 secretaris van de Commissie voor de verzorging van de literaire nalatenschap van J. Slauerhoff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie