E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Batavia, 26 december 1937

Batavia, 26-12-'37

Waarde Heer Douwes Dekker,

Als uw broer gedaan heeft wat ik hem vroeg, heeft hij u opgebeld om u 1o te danken voor de reductiekaarten, 2o te zeggen dat ons adres voorloopig is: Park-Hotel, Rijswijk, Batavia, 3o te vragen mij die perskaart Bat. Nwsbl. terug te zenden (haast is er niet bij)! Anders gebeurt dit alles hierbij.

Ik zend u gelijk hiermee: de artikelen van Ter Braak (voor uw collectie), dat van Noordenbos, 2 uit de Indische Courant van 16 en 17 dezer en een zéér domme tjerita, vmdl. van den loopjongen van De Telegraaf. Dit laatste en dat uit de Ind. Crt. had ik na lezing graag terug; Ter Br. en Noordenbos (die ik dubbel heb) kunt u houden.

Ik houd u natuurlijk verder op de hoogte; er komt nog wel wat! - Verder meen ik dat Binnerts a.s. Zaterdag een radiolezing (Nirom) gaat houden over De Man v. Lebak, Saks inbegrepen!5144 Hebt u zelf een radio?

Hartelijk gegroet door steeds uw dw.

EduP.

P.S. Iedereen hier, die ik ontmoet, spreekt nog maar over Multatuli!

5144Lezing niet achterhaald. Zie voor Binnerts over De man van Lebak echter ook 3395 n 10.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie