E. du Perron
aan
uitgeverij De Ploeg

Batavia, 26 december 1937

Mijne Heeren,

Bij deze deel ik u mee, dat ik het voorwoord voor Siman voor u schrijven zal, zoodra door u besloten is het boek uit te geven.5145 Ik kan niet anders dan u aanraden het te doen, het kan zoowel in Holland als Indië zeer goed verkocht worden. Wanneer u mij schrijft dat het boek ter perse gaat, stuur ik u per luchtpost een inleiding van 4 blzn.

Met vriendelijken groet, hoogachtend

EduPerron

5145Deze herdruk van E.F.E. Douwes Dekker, Het boek van Siman den Javaan is door het uitbreken van de tweede wereldoorlog verhinderd. DP's inleiding is opgenomen in Vw 7, p. 146-168.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie