E. du Perron
aan
J. Greshoff

Garoet, 15 december 1937

Garoet, 15 Dec. '37

Beste Jan,

Over een paar uur gaan we van hier weg. Blijven eerst een paar dagen in Bandoeng bij mijn schoonzuster, dan Batavia.

Gister kreeg ik je briefk. om medewerking aan K. en K. Wat ons betreft, graag; maar dan moeten we toch eerst wat hèbben. Wat mij betreft, mag je die 2 indische st. van me (Godée Molsbergen en Djajadin.) in de K en K doen; maar zijn ze niet al gezet voor G.N.? En dan had ik wel graag een corrector in K en K. die me niet 4 × ‘represailles’ laat schrijven, als ik het goed schrijf, zooals me met 't stuk over Boven Digoel gebeurd is. Maar hoe dan ook, in principe accoord. Stuur me eens een nr., dan zien we weer 's wat het is. - Ik zond ook 2 teekeningen voor dat nr. v. auteurs-teekeningen. Komt daar nog wat van? (1 stuurde ik rechtstr., 1 via F. Batten).

This reminds me: heb je eig. ooit die dikke envelop met foto's van Tjitjoeroeg ontvangen, die ik je aangeteekend zond, den dag voor ons vertrek uit Tjitj., dus nu 2 maanden geleden? Je reageerde daar nooit op! F. Batten zou graag zoo'n kiekje hebben. Kan je daarvoor zorgen?

Ik vroeg het Bat. Nwsbl. je rechtstreeks nog een nr. te sturen met die bespr. van je 3e druk door mij erin. Als ze hun plicht doen, krijg je die dus ± over een maand.

Véél plezier in Londen! Ik vermoed dat je deze kaart krijgt kort voor je vertrek, of dat ze je daarheen wordt nagezonden.

Verder geen nieuws, heel veel hartelijks onder ons vier, steeds je,

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie