E. du Perron
aan
H. Samkalden

Garoet, 10 december 1937

Beste Hugo,

In haast (ik ben nog beroerd van een vijfdaagsche koorts - Garoetsche specialiteit, schijnt het - die ik nauwelijks achter me heb). Gelijk hiermee zend ik je de artikelen van Ter Braak over Saks' en mijn Multatuli. Ik kreeg ze van Ritman, en hij wil ze terug hebben. Wil jij ze dus na lezing retourneeren? Dank. - Géén dank voor het niet-doorzenden van 't stuk over Donker's Pen-reis, dat ik je vroeg naar Jansen door te sturen. Wil je dat ‘alsnog’ doen?

Later beter. Hartelijke groeten van je

EdP.

Garoet, 10 Dec.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie