E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Garoet, 30 november 1937

Garoet, 30 Nov. '37

Waarde Heer Douwes Dekker,

Over een paar dagen krijgt u van Binnerts uit Batavia toegezonden: 2 stukken van Ter Braak over Saks' en mijn boek. Hoogst instructief, zooals u gewaar zult worden! Ik zou graag zien dat u deze stukken aan uw broer ook liet lezen (kunt u ze hem even zenden?), maar ik zou ze graag terug hebben. Per gewone mail volgt een ander ex., waarvan ik natuurlijk gaarne scheiden zal voor uw collectie; dat stuur ik u dus zoodra ik het zelf heb (wschl. eind December).

Met beste groeten, steeds uw

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie