E. du Perron
aan
L.F. Jansen

Garoet, 25 november 1937

 
Jansen, kom Garoetwaarts voor 't feest van Sinterklaas.
 
De Bloem van ‘Neêrland's Stam’, zoo rijk aan grondplebejers,
 
Uw teerbeminde bolle en stemvolle ennesbejers
 
Bulken hier evenzeer, tot prikkling van de blaas.
 
 
 
De soendaneesche vrouw blijft de europeesche baas
 
In beenbedekking, stijl, en houdt toch iets gedweeërs,
 
Maar de missigit5060 puilt van niets dan tennis-players
 
En Indonesië leert heel braaf ons ‘wild geraas’.
 
 
 
Zoo neem gerust den trein en laat uw Molenvliet,
 
De bruine nimf in 't bruine water, en 't gebied
 
Waar bataviaansche bluf zich dansend uit komt zweeten.
 
 
 
Hier is 't niet minder, heusch! De pest is weggepest;
 
De winkels branden warm; de soos doet al zijn best;
 
En een fatsoenlijk mensch blijft saté kambing5061 eten.

E.dP.

 

Garoet, 25 Nov. '37.

5060Mohammedaans tempelgebouw.
5061Geroosterd geitevlees aan stokjes.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie