E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Garoet, 9 november 1937

Garoet, 9 Nov. '37.

Beste Dé,

Als er nog kans is dat je komt, waarschuw dan wèl een paar dagen vooruit, met het oog op andere plannen. Bep moet dan ook ergens heen, naar Ngamplang5022 of zoo. Ik kan je ook in Bandoeng ontmoeten, als jou dat beter schikt (ik weet niet of Garoet niet een omweg is voor je). Zouden we niet met Bas kunnen gaan? Of heeft die nu juist meer dan zijn bekomst van zulke negorijen?

Enfin, laat wat hooren. Bep dacht ± 20 dezer voor 3 dagen naar Batavia te gaan. Liefst dus tegen 15 of na 25. (Dit laatste is voor mij misschien nog beter.)

Hartelijke groeten, steeds je

E.

5022Plaats enkele kilometers ten zuiden van Garoet.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie