E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Garoet, 3 november 1937

Garoet, 3 Nov.

Beste Adé,

We zullen alle mogelijkheden nog wel bepraten als je hier bent. Als je nu niet, of alleen met veel moeite kunt, tegen 15 November, stel het dan nog maar wat uit. Wij blijven hoogstwschl. toch hier tot 15 December. Ik heb geen plannen meer, ik kijk nu maar wat er van komt. Alles hangt af van Bep's uithoudingsvermogen, dus de vraag is hoe dàt zal blijken te zijn, en waar: op Batavia of elders? Zij zegt nu dat ze 't toch op Batavia probeeren wil. Ik weet hoe dit probeersel zal uitloopen, maar soit. Ik heb naar Holland èn België geschreven, en naar de Nitoer4998 om bootprijzen, dus gewoon de ‘mogelijkheden’ in alle richtingen geëntameerd. Gaan we tòch naar Batavia en houdt Bep het daar tegen alle verwachting in wèl uit, nu ja, dan gaat dat door...

Wat is er met die arme Bas? Ik zou hem graag terugzien. Zou hij niet een paar dagen hier willen komen?4999

Ik zou tòch wel graag naar de Zandbaai gaan voor ik op 't Archief begin, vanwege de plannen die plotseling op kunnen komen, en omdat ik het liefst met jou ga. (Anderen hebben zich aangeboden, maar daar voel ik minder voor).

Heb je die detective-dossiers en zoo nog ontvangen? 't Is niet voor 't bedankje, maar omdat ik wel graag even hoor of ze aangekomen zijn. Nu, houd je taai. Hartelijk steeds je

E.

Houd me wèl op de hoogte van je vermoedelijke komst.

4998Nederlands-Indisch reisbureau.
4999Bas Tissing verbleef met ziekteverlof tijdelijk bij zijn moeder in Bandoeng.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie