E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Garoet, 23 oktober 1937

Waarde Heer D.D.

Ter Braak heeft aan mijn adres u een ex. gezonden van zijn brochure over M. Ik zend die gelijk hiermee door. Het Aug. nr. van G.N. zal ook nog wel komen, vroeger of later.

Wij zitten hier heel geschikt in Hotel Papandajan, hoewel het acclimateeren van mijn vrouw hier wel even veel te wenschen overlaat als elders. Maar hoe gaat het u zelf?

Met vriendelijke groeten, ook aan de Uwen van onsbeiden, uw

EduP.

Garoet, 23 Oct. '37.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie