E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 26 september 1937

Tjitjoeroeg, 26 Sept.

Waarde Heer D.D.

Dank voor het teruggezonden ex. van G.N. Ik schrijf u dit in haast, want wij gaan van hier weg en zitten nu voor het koffers pakken. Wij hebben het voornemen om van half October tot half December in Garoet te zitten - alvorens naar Batavia te gaan. Vooreerst zal mijn vrouw dus geen tijd hebben om dat stuk over te tikken; bovendien heb ik naar Holland geschreven om een 2e exemplaar. Daar er nu wel geen haast bij is, kunnen we afwachten of dat komt, en komt het dan niet, dan kan mijn vrouw in Garoet aan den slag. Ikzelf zit nu ook ‘volhandig’.

Met beste groeten, Uw

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie