E. du Perron
aan
H. Mayer

Garoet, 15 oktober 1937

Garoet, 15 Okt. 1937

Beste Henry,

Veel dank voor de jaartallen! Huizinga's Verkenningen kreeg ik ook. Alles is er nu dus. Stuur nu de complete rekening, want wat ik kreeg is niet tot op heden bijgewerkt, geloof ik. Het geld laat ik je sturen door een bank in Holland, maar daarom liever niet in 2 keer. Van de ruzie Jan en Maurieske weet ik, zag ik, merkte ik niets.* Ik leef nu geheel buiten dit soort beroeringen (van anderen tenminste); merk daarentegen heel wat meer van de ruzie China-Japan. Van je circulaire waar ik met het wezen Saks ben vereenigd, zag ik ook niets; stuur me zooiets moois eens!4948 Succes zal mijn boek wel niet hebben: 1o omdat het van mij is 2o omdat het mij èrg duur lijkt. Of is dat niet zoo erg? Met de 20% die ze er hier in Indië nog bovenop zetten lijkt alles mij onbetaalbaar.

Het waait hier geducht in Garoet, waar we nu sinds 2 dagen zitten; verder is het plaatsje allerliefst en Bep heeft het nu zelfs koud! Dat Indië toch... Ik zie, vanwege Bep, erg op tegen Batavia. Maar misschien valt het mee. Misschien ziet de wereld er ook al anders uit, tegen dat ik daar verwacht word. Op 't oogenblik tracht ik hier te werken zooveel ik kan. De laatste dagen in Tjitjoeroeg, net toen de koffers dicht moesten, schoot ik natuurlijk enorm op, nu is door het verhuizen, reis en zoo, de stroom weer verbroken, maar als de inspiratie hier niet door de wind wordt weggeblazen, lukt het wel spoedig weer. - Hoe is de situatie in Holland? Schrijf daar eens over. Rustig, vrij rustig, onrustig? En wat doe je zelf? Hoe maak je het, fysiek en moreel? - Hartelijke groeten van je

E.

*Waar ging deze strijd nu weer over? En in welk forum werd hij uitgevochten?4947
4947De polemiek tussen Greshoff en Roelants in Het vaderland, De standaard en het Hollandsch weekblad over de volgens Greshoff bestaande overschatting van de Vlaamse literatuur door de Vlaamse kritiek werd ingezet met Greshoffs bespreking van de ‘Bladen voor de poëzie’ (uitgegeven door R. Verbeeck) ‘Nieuwe Vlaamsche dichters’ in Het vaderland van 11 september 1937 (av.) en leidde ondermeer tot Greshoffs brief ‘Aan een zuiderbroeder’ in J. Greshoff, Rebuten (onbestelde brieven) (2e dr. Amsterdam 1937, p. 205-227) en M. Roelants, Bakkeleien met Jan Greshoff (Rotterdam 1938).
4948Mayer had DP in een brief van 6 oktober 1937 (Letterkundig Museum, Den Haag) geschreven: ‘Je hebt misschien al gezien dat ik van jou boek over Lebak en dat van Saks een circulaire gemaakt heb. Ik hoop dat je je het niet al te erg zult aantrekken, maar ik kon het toch moeilijk afzonderlijk doen en bovendien jij staat eerst.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie