E. du Perron
aan
J. Greshoff

Garoet, 15 oktober 1937

Garoet, 15 Oct. '37.

Beste Jan,

Sinds 2 dagen zitten we hier dan. Het plaatsje is allerliefst, maar het kan hier een waar tochtgat zijn als de ‘wind van de bergen’ loskomt, en dat is nu al 2 dagen 't geval (met en zonder regen). Alijntje is er wat ziek van, en Bep heeft het zoowaar nu koud! Ik ben suf, wschl. van de klimaatsverandering, maar voel me toch wel prettig, vooral nu het in onze kamers naar onszelf begint te ruiken. Ik hoop spoedig weer te pennen (maar o! deze rotpen van jou!) Het zou me ontzettend spijten als we van hier nr Batavia gingen zonder dat ik veel uitgevoerd had. Maar als mijn kop maar weer helder wordt is dat uitgesloten, al zou ik er alle correspondentie en soortgelijke bijwerkjes voor stop zetten. Dat vergeven jullie me dan wel.

Nu kom ik je intusschen meedeelen dat ik ook het Sept-nr. van G.N. niet gekregen heb. Oct. ook niet, maar dat kan nog niet; Sept. had er echter al 14 dagen kunnen zijn! De indische kranten (die ook tijdschriften blijkbaar per luchtpost ontvangen) hebben nù al Gr. Ned. van October: in het Bat. Nwsbl. van gister stond een stukje van Hein 's Gr. over Boender-Querido overgenomen.4946 In ieder geval: wil je informeeren hoe 't zit met die verzending naar mij toe? Ik krijg nu dus nog: een 2e ex. van Aug, een ex. van Sept, dat wschl. niet gestuurd werd, en een ex. van Oct., àls dat gestuurd werd.

Schrijf ook gauw weer eens over jullie zelf Vind je Henny's boekje over Gorter ook zoo voortreffelijk? Wat vind Jany ervan?

En je verzen? En het verdere leven? Ook als ik misschien niet direct mocht antwoorden (dat komt dan van het schrijven), ik verlang er erg naar, hier in Garoet juist, veel over jullie te hooren, en Bep ook.

Ik kreeg een brief van Jean en Pepi. - Hartelijks en liefs onder ons allen, je

E.

Garoet is nu ‘Wuthering Heights’ in het groene en lieve. Dat kàn dus!

4946G.H. 's-Gravesande, ‘Wie was Boender?’. In Bataviaasch nieuwsblad van 13 oktober 1937. Overgenomen uit GN 35 (1937) 10 (oktober), p. 479-484.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie