E. du Perron
aan
H. Marsman

Tjitjoeroeg, 28 september 1937

Tjitjoeroeg, 28 Sept. '37

Beste Henny,

Je klaagt nog maar steeds dat je niets van me hoort, maar ik heb alles keurig teruggestuurd, mèt notities. Gelijk hiermee gaat nu Angèle terug. Ik heb 't best gelezen zooals het nu is, en vind al je wijzigingen best. Maar in géén geval de gesprekken met Rutgers eruit! 1o zijn deze organisch opgenomen in 't verhaal, en iedereen die ervan houdt zou 't gevoel hebben van een verminkt lichaam als ze er nu in ontbraken; 2o zijn ze op zichzelf heusch niet zoo slecht, en ze geven ‘corps’ en diepte aan het verdere verhaal, dat anders wel erg lineair en simplistisch een liefdesromannetje zou zijn. Dus alsjeblieft Rutgers erin laten.4926 Als je de juiste volgorde gevonden hebt (lees dan wel goed na of alles nog klopt, of er geen verwijzingen zijn die dan verkeerd geplaatst staan) en je hebt drukproeven, wil ik die graag nogeens nagaan, als daar tijd voor is. Maar dat zal wel niet. - Ik zit nu midden in de kofferpakkerij en andere drukte, want we gaan naar Garoet, zooals ik je misschien al schreef, en blijven daar tot half December. Daarna Batavia. Ook dit daarom zoo in haast. Als ik tijd heb en me beter ‘geplaatst’ voel, schrijf ik je weer uitgebreid; vmdl. uit Garoet.

Nu het beste, en als altijd je

E.

P.S. Ik stuur Angèle aangeteekend.

Mr. C. Binnerts, die hier zeer behoorlijke radiolezingen houdt,4927 is net als Van Leeuwen dol op Angèle. Spaar ook voor hem de oude Rutgers.

4926Marsman heeft de gesprekken met Rutgers uiteindelijk gehandhaafd.
4927Vgl. 3275 n 3 en 3350 n 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie