E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 11 september 1937

Tjitjoeroeg, 11 Sept. 1937.

Waarde Heer DD., Dank voor het teruggezonden Multatuli-portret, en haast nog meer voor uw prettigen brief. Ik ben, wat M. als ‘politikus’ betreft, het zoo eens met u - maar dan ook zoo totaliter ééns! - dat ik daar niets meer over te zeggen heb. U denkt trouwens verkeerdelijk dat ik een ‘boek’ daarover wil maken. De hemel beware mij daarvoor, na de opgedane ondervinding! En bovendien, inderdaad: 10, maximum 15 blzn. is al wat ook ik (zelfs ik?) ervan maken kan. Ik schreef u over 3 artikelen, die ik nog op m'n gemoed had, niet over boeken. Tenzij één ‘vervolg’ op Mult.'s leven, als Q. 't mij vraagt. Maar eerlijk gezegd, zie ik van dit alles niet veel komen. Misschien toch iets, tegelegenertijd...

Ik ben nu weer druk aan ander werk. Ik antwoord dus op uw vragen.

Ter Braak's brochure. Ik vroeg hem u een ex. te zenden, blijkbaar heeft hij 't niet gedaan. Het is uitgeg. bij de Vrije Bladen en kost missch. f 1. Misschien is 't nog het beste het te bestellen. Mijn ex. is bij Binnerts. - Dit brengt ons op B. Neen, hij heet echt zoo en is uitgever v Wolters te Bat. Van Mult. scheen hij niet veel te weten (in zijn jeugd M.H. gelezen of zoo), tot ik hem dat onderwerp opfrischte. En u ziet met welk resultaat! Overigens is hij uitstekend op de hoogte v/de nederl. letteren, van nu vooral, en houdt voor Indië onverbeterlijke radiolezingen. Er is beleid voor noodig!

Nu dat nr. van G.N. Ik schreef uw broer4897 dat ik probeeren zou nog een ex. te krijgen, maar dat ik in elk geval terug wou hebben: òf 't nummer dat ik hem zond, of overgetypt mijn art. nl. stuk I totaal, begin van stuk II, tot daar waar ik over Van Geuns begin (want verder is 't een fragment van De Man v. Lebak), stuk III en IV. Uw broer schreef mij dat hij dat nr. v. G.N. bestellen zou. Kunt ù dus die stukken voor mij laten overtypen, houdt u dan het nr. Als u het koopt kost het u f 2.50. - Als u 't mij terugzendt, kan ik 't ook wel hier door mijn vrouw laten typen, en u daarna het ex. G.N. retourneeren. Zooals u wilt.

Tot zoover voor heden. Steeds gaarne uw dw.

EduP.

4897Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie