E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Tjitjoeroeg, 11 september 1937

Tjitjoeroeg, 11 Sept. 1937

Beste Freddy,

Je zult mijn lange brief4895 ontvangen hebben. Nu één ding ter correctie nog op de proeven v. Multatuli. In een voetnoot betreffende C.S.W. van Hogendorp, raad v. Indië toen Mult. kontroleur was (i/h hfdst. Sumatra's Westkust)4896 staat dat deze Hogend. in zijn jeugd kuras-sier-luitenant was bij Friedland en luitenant-kolonel onder Gouvion St. Cyr gedurende den tocht naar Rusland (in 1812). Dit laatste is onjuist; ik vind nl. dat hij eerst in 1813 (na Bautzen) ‘chef d'escadron’ werd. Zet dus dat hij de tocht nr Rusland meemaakte als aide-de-camp van Gouvion St. Cyr, zoo, dat je zoo min mogelijk hoeft te veranderen, voor 't verloop.

Vergeet dit niet! Op zulke dingetjes word je ‘gestrikt’. Dank, en schrijf gauw weer eens. Steeds je

E.

(P.S. ‘Aide-de-camp’ natuurlijk niet cursief, ik onderstreep het hier alleen voor joùw gemak.)

48953269.
4896De man van Lebak, p. 91 (Vw 4, p. 91).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie