E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 18 juli 1937

Waarde Heer DD.

Nauwelijks was mijn andere briefkaart weg, of uw pak kwam. Heel veel dank voor Multatuli-Roorda, dat ik dus bij de andere correspondentie houd, en voor uw kantteekeningen. Het stuk v. Saks leg ik nu maar weg, tot ik mijn proeven heb. Ik merk al dat ik daar nog heel wat op zal moeten werken. Tot zoolang houd ik mij dan frisch!

Voor heden niet meer. Met vriendelijke groeten, uw

EduP.

Tjitjoeroeg, 18 Juli.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie