E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 30 juli 1937

Tjitjoeroeg, 30 Juli 1937

Waarde Heer Douwes Dekker,

Ingesloten een nieuw knipsel uit de N.R.C. waaruit u zien kunt hoe men in Holland zwijmelt bij het geschrijf van Saks. (Hoeft niet terug.)4786

Verder 2 brieven van Querido, waaruit u zien kunt hoe mij ieder plezier in dat Multatuli-boek4787 vergald wordt. En let wel, de man is er ‘enthousiast’ over! Maar enthousiasme en duiten zijn twee. Na mij met f 150 te hebben afgescheept (hij denkt dat hij er mij een weldaad mee bewezen heeft) komt hij mij nu chicaneeren, eerst omdat ik vroeg er nog 6 blzn. bij te mogen doen, nu, als 2e ronde, omdat hij er graag nog 2 vel af zou willen hebben! In Frankrijk zou zooiets onbestaanbaar zijn; dit is hollandsch: wel tot 20 vel gaan, maar, als het zetsel klaar is nog wel, toch vragen 32 blzn eventjes te schrappen, omdat ... ja, omdat wat? Ik zal hem nu schrijven4788 dat mij dat schrappen van 32 blzn. onmogelijk is, maar tevens, dat ik blijf staan op die 6 blzn die erbij moeten, volgens mij. Maar u weet niet hoe walgelijk mij alles smaakt; als die Multatuli verschenen zal zijn, zal al mijn plezier erin weggepest zijn, dat staat nu wel vast. Ik heb trouwens maar één sterk argument tegen Q.: hem voorstellen die 2½ vel extra dus, zoo noodig, zelf te betalen. Vmdl. is daarmee de f 150 teniet gedaan, die nu naar België zijn tot onderhoud van mijn zoontje. Maar mijn Multatuli zàl zoo goed verschijnen, als maar eenigszins kan.

Ik zal daarna Q. vragen wat ik hem nog schuldig ben - een ‘roman’ of zoo - om van hem af te zijn. Werken met zoo'n uitgever smaakt me niet, al was het de beste van den aardbodem.

Ook Siman, dat hij best had kunnen herdrukken, durft hij niet aan. Om de duiten alweer, of om iets anders? Ik zal 't hem nog eens vragen, maar en attendant zal ik eerst probeeren een anderen uitgever te vinden, wat wel lukken zal, al is 't moeilijk van hieruit. In Holland zou ik die lieden zelf opzoeken, nu moet ik schrijven, wat niet hetzelfde is, of de zaak aan een ander overlaten, wat nog minder hetzelfde is.

Wilt u de 2 brieven van Q. aan uw broer doorgeven? dan heeft hij eenig idee van den toestand; hij kan er dan ook uit zien dat Q's angstvalligheid niet alleen Siman betreft, maar 2½ vel extra op de Multatuli, waarvan 2 al gezet zijn!

Met hartelijke groeten, ook van huis tot huis,

steeds uw EduP.

Als ik die proeven nu krijg, vmdl. begin September of eind Augustus, zal ik ze u gecorrigeerd zenden; maar... kunt u dan: 1o ze heel gauw lezen, 2o ze, wanneer u ze goedkeurt, uit Bandoeng direct aan Querido retourneeren? Hij wil dit najaar uitkomen, dus met mijn correcties erbij is er veel haast bij.

4786‘Overzicht der tijdschriften’. In NRC van 1 juli 1937. Hierin werd ondermeer GN 35 (1937) 6 (juni) besproken met op p. 584-603 de laatste aflevering van J. Saks, ‘Het ontslag van Ed. Douwes Dekker’, die ‘bijzonder interessant’ werd genoemd. Het slot van het artikel van Saks werd uitvoerig geciteerd.
4787De man van Lebak.
4788Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie