E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, 2 juni 1937

Tjitjoeroeg, 2 Juni 1937.

Beste Jan,

Dank voor je brief, waarin ook bericht over Gille. Met Ritman sta ik al in contact; ik schreef hem, zal zoo noodig met hem spreken, zoodra ik weer in Bat. ben. Gefeliciteerd met je besluit t.o.v. Holl. Weekbl. Misschien lùkt het, met R.4666

Maar deze kaart is aan één ding gewijd v. praktische aard: wil je mij s.v.p., nu het stuk pas in Aug. erin komt, een proef zenden (of revisie v/h door Menno gecorr. artikel) van Mult. Naleven? Ik ben er absoluut op gesteld - na een gesprek met Samkalden ook, gister, die wèl het stuk van Saks in G.N. las (ik nog steeds niet!) en er stomverbaasd over was dat jullie dat hadden opgenomen - om op dat art. te antwoorden. Dat gaat het beste nog in datzelfde stuk over Pée (nr. aanl.v. Pée); dus reken daar nog 2 à 3 blzn. bij. In godsnaam! ik heb het niet gewild. De these ‘Mult. laat de bevolking v. Lebak in de steek omdat hij zijn strafoverpl. nr Ngawi niet aanvaardde’ is - vereerend gezegd - idioot. Sk. en ik, die beiden Indië kennen - Sk. is absoluut géén Multatuliaan* - hebben er gister uitvoerig over gesproken. Mult. heeft het EENIGE gedaan wat hij doen kon, óók voor den Javaan. En ijdel zijn we in alles wat we doen, zie LaRochefoucauld. De heer Saks is Jan Lubbes die met een duimstok een vulkaan verkleinen wil. Ik vind 't gewoon rot dat G.N. 's mans gekritiseer opnam. Waarom?4667

Zoodra ik antw. heb v. Ritman - of na bespr. wat positiefs weet - schrijf ik weer. Hartelijk steeds je

E.

4666Nadat Greshoff voortdurend wrijvingen had gehad met de uitgever S. Aldewereld, nam hij ontslag als hoofdredacteur van het Hollandsch weekblad. Met J.H. Ritman, hoofdredacteur van het Bataviaasch nieuwsblad, werd overlegd over de mogelijkheid of Atie Greshoff-Brunt onder de naam Rosine brieven uit Brussel voor de vrouwenpagina van dit blad zou schrijven.
*(en wèl ambtenaar!)
4667Driemaal onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie