E. du Perron
aan
H. Samkalden4579

Tjitjoeroeg, 8 april 1937

Tjitjoeroeg, Donderdag

Waarde S.,

Schoonzuster verschijnt hier, blijft tot Zaterdag of Zondag. Ik kreeg verder bericht van Jansen dat hij vooreerst niet kan, wat in dit geval goed uitkomt. Jij kunt natuurlijk gerust komen, bent althans zeer welkom. Iets anders is: als we nu eens Zondag naar Tjikoppo (Artja Domas)4580 gingen? Wij ontmoeten elkaar dan in Buitenzorg; bv. om io uur aan het station daar? - Bep zegt: Zaterdag zou het ware zijn, als mijn schoonzuster dan weggaat, maar aangezien dit niet zeker is... Schrijfjij maar even watje voorstelt, gegeven het dilemma. We kunnen ook Dinsdag a.s., maar aangezien we Maandag in B. zorg een nieuwe prik moeten halen, ditmaal van ernstiger aard, is Zondag toch het beste. We kunnen ook later gaan, 's middags bv. Eig. kunnen we, als we Zondag niet gaan, eerst Woensdag. Hart. groeten van ons 2, gaarne je

EdP.

4579Hugo Samkalden (1905-1943) was in 1937 ambtenaar op de Algemeene Secretarie te Buitenzorg. Samen met zijn vriend Leo Jansen bezocht hij DP op 14 maart 1937 in Tjitjoeroeg met het verzoek om een lezing te houden in Buitenzorg, hetgeen DP weigerde. Tot de terugkeer van de DP's naar Nederland in augustus-september 1939 hebben zij elkaar regelmatig gesproken en met elkaar gecorrespondeerd. Van februari 1939 tot februari 1940 zat Samkalden gevangen op beschuldiging van seksuele contacten met een minderjarige recruut. Op 8 mei 1940 keerde hij naar Nederland terug. Hij werd in 1941 gearresteerd en ter dood veroordeeld, toen zijn verzetsgroep werd opgerold. De straf werd omgezet in levenslange dwangarbeid. Op 15 januari 1943 overleed Samkalden in het concentratiekamp Mauthausen.
4580Op de koffie-onderneming Tjikoppo in de buurt van Buitenzorg wordt op de gewijde plek Artja Domas (‘800 beelden’) een groep beelden vereerd, waarvan de overlevering zegt dat het versteningen zijn van een vorst van het vroeger daar gelegen rijk Padjadjaran en zijn volgelingen, die tijdens de islamisering van Java in een veldslag waren verslagen. Zie DP, ‘De versteenden op het land Tjikoppo’. In Het Hollandsch weekblad van 29 april 1939 (Vw 7, p. 341-346).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie