E. du Perron
aan
J. Greshoff

Proempang, 27 maart 1937

Proempang, 27 Maart '37.

Beste Jan,

Daarnet je nieuwe brief met de 3 weigeringen van groote uitgevers. Maar dezelfde post bracht goddank uitkomst: Q. biedt f 150. Dat is in de gegeven omstandigheden best, - hoewel ik hier in Indië zelf nog een goede kans bij Kolff maak (wat ik slechts in het uiterste geval wilde, met het oog op de indische censor, bangheid en ennesbéjigheid). Ik vraag Q. die f 150. aan Jean de St. te zenden.

Dus: geld voor Lebak is naar hier. (Ik zag er nog niets van.)  
Jean de St. krijgf: van de Rotterd. Bankvereeniging f50.
Van Querido - iets vroeger of later f150.
Van Gr. Ned (voor Waarom Indië), nog iets later? ± f40.
Totaal f240

Dat lijkt me vooreerst dan wel een serieuze ‘pot’ voor de garderobe van Gilius.

Ik ben vooral ook blij dat ik je nu zonder bitterheid kan zeggen: ‘staak alle aanbiedingen’, - wat ik je eergisteren al schreef. Wat ik voor mijn werk krijg lijkt mij weinig, maar het is dus geweidig veel. Met dat al voel ik mij allesbehalve in mijn sas. Mijn Reisjournaal is volslagen poep, als ik mijn vrienden gelooven moet; Waarom Indië kan er nèt mee door: alla! omdat ik 't ben!; Multatuli is geen shilling waard; mijn boek over Indië zal ook wel rotzooi worden, en romans à la Jo Manders schrijven kàn ik niet. Wanneer de kampoeng? je ziet zelf: als de duiten op raken en er is geen baan, dan is dàt de vraag.

Een uitgever als Funke vinden zal ik niet; ik ben dan ook geen Multatuli, eerder Justus van Maurik (maar minus de verkoopbaarheid!).

Ik schrijf spoedig beter - ben nu niet gestemd. Dit voortdurende klagen vind ik ook lam. Een paar dagen geleden schreef ik eindelijk opgewekter aan Menno.4554 Maar toen werd alles weer beroerd. Over een paar dagen ben ik weer op Batavia, misschien dat ik dan weer wat beter bericht krijg.

Ik sluit hierin een brief aan jou, maar bedoeld voor den heer Lekkerkerker.4555 Laat hij hem jou terugsturen, maar stuur jij hem door. Ik wil nl. 42½ ct. uitsparen door deze velletjes in één envelop te doen, en kan jou ook vrijer antwoorden dan hem. Dag! Later beter,

Je E.

Voor 't geval 't adres van Lekkerkerker je onbekend mocht zijn, het is: Oude Kerkstraat 18, Utrecht.

4554Waarschijnlijk 3143 (996).
45553144.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie