E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg 6 maart 1937

Tjitjoeroeg, 7 Maart.

Beste Adé,

Ik heb net een boek van 300 blzn. over Multatuli af - zeer aan te bevelen voor N.S.B.-ers, - dus ik voel er veel voor om bij je te komen. Kunnen Bep en het Alijntje mee, en eventueel een baboe? Hoe lang kunnen we dan blijven? Een week of 10 dagen? Schrijf me wanneer het je schikt (dus als dat andere bezoek achter den rug is), en hoe we daar komen? Moeten we met den trein tot Pekalongan zelf? en vandaar, hoe verder?

Schrijf omgaand, als het kan, dan maken we de boel hier klaar; want zelfs als we pas over 14 dagen zouden komen, is het dan wel zaak het hier vast op aan te sturen.

Zouden we van jou uit ook eens de hindoetempels op het Diëngplateau4516 kunnen bezoeken, of is dat te ver en te moeilijk? Ook dit zou ik wel graag vooruit weten, met het oog op een voorafgaande ‘studie’.

Nu, Dé, als we komen, dan de rest mondeling. Veel hartelijks, ook van Bep, een poot van je

E.

Is Ira bij je of moet ze later komen?

4516Op een hoogvlakte in het Diëng-gebergte in Midden-Java, bekend als vakantie-oord, liggen langs een oude pelgrimsweg ruïnes van Hindoe-Javaanse tempels.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie