E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg 26 februari 1937

Tjitjoeroeg, 26 Febr.'37.

Beste Adé,

Laat, zoodra je deze ontvangt, even weten, al was het met 3 woorden op een briefkaart, waar je zit. Ik ben nog op Rantjasoeni geweest, net nadat je vertrokken was, en liet bij Ira een briefje achter om je op te zenden, d.w.z. om in een brief van haar te sluiten, zoodra ze je schrijven zou. Maar je adres wist ze toen nog niet, en ook niet hoe lang je weg zou blijven. Ben je nu al op Rantjasoeni terug geweest en ben je definitief naar die andere plantage vertrokken?4481 Schrijf als het kan wat meer, maar laat me in ieder geval je adres weten.

Hart. groeten, ook van Bep, steeds je

E.

4481Tissing was overgeplaatst van de thee-onderneming Rantjasoeni bij Bandoeng in West-Java naar de rubber-onderneming Proempang bij Pekalongan in Midden-Java en wel in de funktie van waarnemend administrateur. Eigenaar van beide ondernemingen was de Nederlands-Indische Landbouwmaatschappij.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie