E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Rantjasoeni, 3 februari 1937

Beste Dé, Op het laatste moment ben ik toch naar Bandoeng gegaan, heb daar de trouwerij etc. doorgemaakt. Ben één nacht bij D.D. geweest, daarna doodop en beroerd naar jou toe gegaan... en hoor nu van Ira dat je net vanmorgen naar het Tjirebonsche4466 bent. Pech! Ira zegt dat het zeker is dat je dààrheen gaat. - Ik heb de boeken meegebracht en laat ze nu hier op Rantjasoeni achter.

Ik ga nu maar naar Tjitjoeroeg terug. Schrijf mij daarheen, ook over je plannen.4467

4466Tjirebon = Cheribon.
4467Ondertekening ontbreekt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie