E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 29 september 1936

Parijs, 29 Sept. '36.

Beste Jan, We maken ons te sappel om behoorlijk klaar te zijn als we wegmoeten; maar het schiet maar langzaam op. Chiaro is nu weer hier, gaat eerstdaags terug. Vandaag dat persbericht over Toledo.4370 Maar hij zegt dat het moreel in Madrid prachtig is. - Wij zien elkaar nu dus Woensdagavond - maak dat per telefoon met Jean de St. af, want wij zijn ‘papier blanc’. Het lijkt mij wel gewenscht om Donderdagavond de Van Nijlens af te doen, maar spreek dan met Hellens af voor Vrijdagmiddag (liefst vroeg: 2 uur), anders hebben wij weer niets aan elkaar. En ditmaal is het heusch de laatste keer! Zorg er dus voor dat wij althans Donderdag veel samen zijn; we kùnnen ook Vrijdagavond naar Van Nijlen, als dat beter uitkomt (dan gaan we Zaterdagmorgen terug). Gelijk hiermee schrijf ik aan Cola Debrot, die misschien ook nog in Br. komen zou; maar zeker is dat niet. - Nu, tot ziens; hartelijkheden vooruit, ook onder de vrouwen, als steeds je

E.

4370Op 28 september 1936 werd Toledo door de troepen van generaal Franco ingenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie