E. du Perron
aan
N. Debrot

Parijs, 29 september 1936

Parijs, 29 September '36.

Beste Cola,

Dank voor je brief en nog meer voor de photo, die één kant van je nogal aardig weergeeft en als photo nogal mooi is. Men zal nooit werkelijk bevredigende photo's van je maken, want de knappe-jongenskant geeft niet weer hoe bewegelijk je gezicht is, en als er een snapshot gemaakt kan worden die de bewegelijkheid aangeeft, werkt die wschl. op een andere manier vervalschend* (Het portret door Willink lijkt nl., als men je beter kent, tòch wel op je, maar vooral omdat het een synthese is van een paar aspecten van je.) Hoe het zij, met deze herinnering zijn we voorloopig best tevreden; misschien plak ik hem nog eens in je roman.

Het boekje: ik vind zulke dingetjes zelf zoo aardig, maar heb natuurlijk geen kijk meer op wat deze eigen notities waard zijn. Tenslotte niet veel, geloof ik; maar ik voel ze wel een beetje als ‘onmisbaar’ (als je het woord niet te zwaar opneemt) bijwijze van accompagnement van ander werk. Meer is het in géén geval, dat spreekt.

Het ‘pommetje’ van Nijhoff, zooals Bep het noemt, is zeer gelijkend weer4371; in het soort overigens heel aardig. Met dit soort opmerkingen bewijs je alles. Bv. dat Menno mij alweer begraven heeft (dat is ook waar!) - zie het hfdst. waarin die indische jongen door Dumay naar zijn laatste rustplaats wordt vergezeld. Het leven is toch boeiend, en niets ontsnapt aan den gediplomeerden freudist! - En wààrom moest Eddy Duperon Menno Dumay een klets juist op z'n achterste geven?... Ha, mijne heeren, schroom verbiedt ons hierbij stil te staan, maar àls wij dieper zouden willen kijken! (terzijde: ‘C'est le cas de le dire’), enz. -

Hierbij een paar photo's terug, uit het heel weinige waar we over beschikken. Ik heb ook nog dien filmheer voor je, die geregeld in de krant staat. Deze 2 portretten zijn gemaakt door Parry, photograaf van de N.R.F.: op het eene ben ik wel erg de polemist, vind je niet? - het andere? - nu ja, daar kan je op zien dat ik ook niet van Ariërs houd; dat is dan altijd dat...

Neem wat je wilt en geef het andere aan Willink, als hij het hebben wil. Maar als je het zoo leelijk vindt dat je den filmheer prefereert, stuur dan maar terug.

Het spijt ons allebei erg dat we jullie niet meer in Brussel zullen zien. Anderzijds, het zou misschien wat gehaast en roezemoezig zijn geweest - zooals trouwens bijna al deze afscheidsontmoetingen. Mòcht je nog van gevoelen veranderen, Bep heeft je ons brusselsch adres opgegeven en we zitten er tot en met Vrijdag - dus tot Zaterdagmorgen, misschien wel Zaterdag 2 uur. Als we niets meer van jullie merken, schrijven we van boord weer; ik hoop het dan beter te doen. We hebben al afgesproken dat we elkaar niet zoo gauw zullen vergeten. Stuur toch maar nog een photo van Estelle, de minst professioneele; - die van mij als polemist is anders ook lang niet mis op dat gebied! En heb alle groeten even hartelijk terug. Het beste met jullie plannen, verder verblijf in Holland (vooral voor Estelle), enz. Denk aan ‘Bandoeng-Utrecht-Otrabanda’.4372 Wij zullen bidden voor de geboorte van Charlotte Echeverria. Nogmaals veel hartelijks van ons beiden, en een hand van je

E.

*Je schommelt teveel tusschen den grâcieux en den gracioso!
4371Niet achterhaald.
4372Otrabanda is een wijk van Willemstad, Curaçao.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie