E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 23 september 1936

Parijs, 23 Sept. '36.

Beste Jan,

Als we naar Br. komen zal ik die Pont d'Avignon4362 voor je meebrengen. Gelijk hiermee zend ik Nummer Elf terug (mijn hoofd staat nu toch niet naar Maurits!) en voeg daarbij, als cadeau, Demi-Veuve, van Toulet en Curnonsky, ofschoon alleen door no 2 geteekend. Ik vond het een erg aardige roman indertijd, en deze editie is zeldzaam en kostte vroeger heel wat; nu heb ik dit ex. voor een paar francs kunnen bemachtigen. Het leek me echt iets voor jou.

Met Besnard4363 zal het nog wel meevallen, als hij tenminste niet uitgesproken fascist geworden is of verloederd in het genre van Buning. Ik hoop in ieder geval het beste voor je.

Groet Gans van ons, den brave.

Hartelijke groeten voor jullie zelf, van Bep natuurlijk ook, - je

E.

Daarnet je brief. Wij praten daar nog over, als we in Brussel weer samen zijn.

4362Niet achterhaald.
4363De dichter en journalist Albert P.A.A. Besnard (1887-1966), van 1930 tot 1942 hoofdredacteur van de Sumatra Post en in de jaren 1945-'46 van het Medan-bulletin, was een vriend van Jan Greshoff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie